Board of Director Meeting Minutes

MTNA 3/17 Minutes
MTNA Certification 03/17 Minutes

MTNA 12/16 Minutes
MTNA Certification 12/16 Minutes

MTNA 7/16 Minutes
MTNA Certification 7/16 Minutes

MTNA 4/16 Minutes
MTNA 4/16 Minutes (New BOD)
MTNA Certification 4/16 Minutes

MTNA 12/15 Minutes
MTNA Certification 12/15 Minutes

MTNA 7/15 Minutes
MTNA Certification 7/15 Minutes

MTNA 3/15 Minutes
MTNA Certification 3/15 Minutes

MTNA 12/14 Minutes
MTNA Certification 12/14 Minutes

MTNA 7/14 Minutes
MTNA Certification 7/14 Minutes

MTNA 3/14 Minutes
MTNA 3/14 Minutes (New BOD)
MTNA Certification 3/14 Minutes

MTNA 12/13 Minutes
MTNA Certification 12/13 Minutes

MTNA 9/13 Minutes

MTNA 7/13 Minutes
MTNA Certification 7/13 Minutes

MTNA 3/13 Minutes
MTNA Certification 3/13 Minutes

MTNA 12/12 Minutes
MTNA Certification 12/12 Minutes

MTNA 7/12 Minutes
MTNA Certification 7/12 Minutes

MTNA 3/12 Minutes
MTNA 3/12 Minutes (New BOD)
MTNA Certification 3/12 Minutes

MTNA 12/11 Minutes
MTNA Certification 12/11 Minutes

MTNA 7/11 Minutes
MTNA Certification 7/11 Minutes

MTNA 3/11 Minutes
MTNA Certification 3/11 Minutes

MTNA 12/10 Minutes
MTNA Certification 12/10 Minutes

MTNA 7/10 Minutes
MTNA Certification 7/10 Minutes

MTNA 3/10 Minutes
MTNA Certification 3/10 Minutes

MTNA  9/09  Minutes
MTNA Certification 9/09  Minutes

MTNA  3/09  Minutes
MTNA Certification 3/09  Minutes

MTNA 12/08 Minutes
MTNA Certification 12/08 Minutes

MTNA 7/08 Minutes
MTNA Certification 7/08 Minutes

MTNA 3/08 Minutes

MTNA 12/07 Minutes

MTNA Certification 12/07 Minutes

MTNA 6/07 Minutes
MTNA Certification 6/07 Minutes

MTNA 3/07 Minutes